Een gezonde VvE

Een gezonde VvE

De VvE van Palace Résidence voldoet aan alle voorwaarden om gezond en actief genoemd te kunnen worden.

  • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • roept de leden minimaal 2x per jaar bij elkaar
  • zorgt voor het onderhoud en de exploitatie van het complex
  • heeft een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) opgesteld, dat periodiek wordt geëvalueerd
  • heeft voldoende gelden in het reservefonds om het MJOP uit te voeren
  • heeft collectieve verzekeringen afgesloten, waaronder een opstal- en glasverzekering
  • is lid van VvE Belang