Bestuur

Bestuur

Het huidige bestuur van de VvE bestaat uit 3 leden:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris

Ter controle / ondersteuning van het bestuur zijn 2 commissies aangesteld, elk bestaand uit 3 leden:

  • Financiële commissie
  • Commissie in- en exterieur

Het bestuur en/of de commissies kan worden ondersteund door projectgroepen, waaronder MJOP en Gemeenschappelijke Ruimtes. Vanuit de projectgroepen kunnen (tijdelijk) werkgroepen worden aangesteld. De website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, onderdeel communicatie.

Meer informatie over de rechten en plichten van een VvE