VvE

VvE

Door het kopen van een appartement ben je als appartementseigenaar van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaars (VvE) van het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt. De VvE dient voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, zoals het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten.

De eigenaar van een appartement binnen Palace Résidence is dan ook eigenaar van een 'deel van het gebouw' en bezit feitelijk niet de stenen en de muren van zijn eigen appartement, maar het recht om van zijn specifieke appartement binnen het complex gebruik te maken. Welk deel dat precies is, staat in het Reglement van Splitsing

Alle eigenaars van een appartement zijn bij aankoop verplicht lid van de vereniging van eigenaars Palace Résidence. Het is dus niet mogelijk om wel een appartement te bezitten, maar geen lid van de VvE te zijn. Het omgekeerde is ook niet mogelijk: je kunt geen lid zijn van de VvE, als je in het gebouw geen appartement bezit.
De servicekosten, berekend volgens een breukdeel zoals vermeld in het Regelemt van Splitsing Art.8, worden 3-maandelijks vooraf berekend. De eigenaar ontvangt een elk kwartaal een betalingsherinnering.
Onderdeel van de servicekosten zijn de exploitatiekosten en de dotatie aan het Voorzieningsfonds zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement art13.2

De exploitatiekosten omvatten o.a de kosten van:

 • de huismeester, voor technisch beheer en technisch onderhoud, alsook het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten
 • onderhoud aan 'de schil' van het gebouw, zowel buiten als binnen
 • maatregelen in relatie tot veilig, comfortabel en zelfstandig wonen
 • ingekochte diensten
 • opstalverzekering en glasverzekering
 • Ziggo basis kabelabonnement (apart)
 • waterverbruik van de appartementen
 • jaarlijks onderhoud cv ketels
 • periodiek onderhoud en keuring van de liften
 • onderhoud van de tuinen en vernieuwing uiteenlopende beplanting, het wegdek, de parkeerplaatsen en de bomen op eigen terrein
 • afvoer van vuilnis uit de containerruimte