Reglementen en akten

Reglementen en akten

Bij de aankoop van het appartement ontvangt de eigenaar niet alleen een eigendomsakte, maar (wettelijk) ook een Splitsingsakte .

De VvE van Palace Résidence heeft volgens de wettelijke bepalingen een eigen Reglement van Splitsing (2017) met daaraan gekoppeld het Huishoudelijk Reglement