Verbouwen en verhuizen

Verbouwen en verhuizen

Veelgestelde vragen:

Behalve op het openbare deel van de website, is informatie aan te vragen via het contactformulier op de website (contact).

Zeker. Er zijn mogelijkheden om via het bestuur of commissieleden tips en adviezen te verkrijgen over verbouwen/renoveren. Ook is het mogeljk om op afspraak verschillende appartementen die verbouwd/gerenoveerd zijn te bezoeken en hierover te spreken met de eigenaar, er ontstaat dan een goed beeld over de mogelijkheden van de aanpassing van indeling, (vloer)verwarming, isolatie etc.

Ja. Zodra de datum bekend is, graag doorgeven aan de huismeester Dhr. E. Hartman of aan de secretaris van het bestuur.

Zeker. Als de geplande verbouwing ingrijpender is dan bijvoorbeeld het vervangen van de keukeninrichting, badkamer/douche/toiletten, kastenwanden, zal het nodig zijn de bouwtekeningen aan het bestuur voor te leggen. Meer informatie in het huishoudelijk reglement. Werkzaamheden kunnen uitsluitend op werkdagen uitgevoerd tussen 08.00 uur en 18.00 uur, binnen een tijdsspanne van 3 maanden.

Met verwijzing naar Artikel 17.4 van het Huishoudelijk Reglement zijn met toepassing van gedragsregels, huisdieren toegestaan.

De nieuwe bewoner zorgt voor de afvoer van al het bouwmateriaal. In overleg met de huismeester kan tijdelijk een afvalcontainer bij het huis geplaatst worden. Voor klein afval is er in de parkeergarage een afvaldepot met diverse containers. Elke eigenaar regelt zelf de afvoer van het zgn. groot-afval naar het Gemeentelijk afvaldepot in Hilversum/Crailo

Deze worden aan het einde van een kwartaal voor elk volgend kwartaal in rekening gebracht en dienen bij vooruitbetaling vóór de eerste dag van het nieuwe kwartaal te worden voldaan.

De Vereniging heeft een collectieve verzekering voor alle gebouwen, inclusief glas. Indien de aangebrachte verbeteringen bij verbouwing/renovatie een bedrag van € 50.000 te boven gaan, geeft de eigenaar dit bijtijds door aan de secretaris (penningmeester),